За запитвания: 052 / 620 793
Всичко за заваряването и свързаните с него процеси!!
За нас

"Аметист" ЕООД е създадена като търговска фирма през 1992г. под девиза: "Всичко за заваряването и свързаните с него процеси".

Дейността си развива посредством пет магазина в градовете Варна, София, Бургас и Шумен.
Аметист" ЕООД е сертифициран по системата за управление на качеството ISO 9001-2015 и е официален дистрибутор на ESAB-Швеция, BOHLER - Австрия, ТРАФИМEТ Италия - /производител на ръкохватки за СО2 апарати , за ВИГ апарати за заваряване, както и ръкохватки за апарати за плазмено рязане и всички резервни части за тях/. Ние сме представители  и на италианската фирма за технологии и решения за използването на газове OXYTURBO, както и на германската OSBORN, която е производител на четки с метален косъм.Фирма "Аметист"  е дистрибутор и на БУЛФЛЕКС България- производител на дискове за рязане и на KLINGSPOR -Германия - производител на абразиви.

"Аметист" ЕООД разполага със сервиз за ремонт на заваръчна техника, обслужван от обучени специалисти.
Извършваме консултации за предлаганите от нас стоки - това е задължение на всеки от търговския ни персонал.

Всяка стока е съпроводена със сертификат за произход и качество.
Наши клиенти са над 5000 фирми в България.
Работим скромно и честно спрямо тях при взаимно изгодни условия и цени.

Нашата цел е да се затвърдим като търговци със своята лоялност и честност, в името на интересите на нашите клиенти, като предлагаме все повече и по-качествени продукти.

Гордеем се, че сме удостоени да предлагаме продуктите на ESAB и BOHLER, отличаващи се с високото качество на лидери в производството на консумативи за заваряването, а така също и на висококачествена заваръчна техника - ESAB.

Ние не страдаме от мегаломания. Ние искаме честност, почтенност и на високо професионално ниво да изпълним задачите,които сме си поставили с девиза: "Всичко за заваряването и свързаните с него процеси".

Политика на Интегрираната система за управление на „АМЕТИСТ“ ЕООД

                                          “ИНТЕРЕСИТЕ НА КЛИЕНТА СА И НАШИ ИНТЕРЕСИ”

Политиката по управление на „Аметист“ ЕООД е насочена към осигуряване нарастваща ефективност на процесите на интегрираната система за управление с цел създаване на  условия за постигане на икономически растеж, съобразно потребностите и очакванията на нашите клиенти, запазване на здравето и живота на персонала, както и осигуряване и управление на здравословни и безопасни условия на труд.

За осъществяването на своята Политика по управление на качеството и условията на труд, ръководството на „Аметист“ ЕООД, насочва усилията си в следните направления:

  1. Поддържане, разширяване на асортимента и предлагане на изделия с високо качество и непрекъснато подобряване културата на обслужване на клиентите с цел максимално задоволяване на техните изисквания и очаквания.
  2. Следване стриктно на нормативните актове, свързани с дейността, с опасностите и рисковете за здравето и безопасността при работа, със своите технологични възможности, със своите финансови, търговски и управленски изисквания, както и с мнението на заинтересуваните страни.
  3. Осигуряване необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
  4. Поддържане и създаване на необходимите условия за нарастване ефективността и подобряване на Интегрираната система за управление, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015 и OHSAS 18001:2007.
  5. Непрекъснато разгласяване, въвеждане и запознаване с Политиката по качеството и здравословни и безопасни условия на труд на служителите от всички нива работещи за и от името на организацията, както и на обществеността.
  6. Ангажиране на сътрудниците за предотвратяване на наранявания и заболявания, за непрекъснато подобряване на управлението на здравето и безопасността при работа и за резултатите по отношение на здравето и безопасността при работа.
  7. Развиване в ръководния и изпълнителски персонал на старание и лични умения за отговорност и прецизност при изпълнение на изискванията на договорите и за здравословни и безопасни условия на труд и демонстрирането им пред заинтересованите страни.
  8. Периодично актуализиране, основано на обратната информация от измерване на изпълнението й, оценка адекватността на променените условия, огласяване на промените сред персонала в най-кратки срокове.

 

                                Къде може да ни намерите:

 

                                                                         Варна

 

  

 

гр. Варна 9000, ул. "Батак" №9


тел: 052/620 793
тел/факс: 052 602 897                                              

Имейл адрес: ametist@ametist.bg

Работно време:

Понеделник - Петък: 8:00 - 18:00 ч.

 

 

                                             Варна ЗПЗ

 

 

 

гр. Варна 9000, ул. "Уста Кольо Фичето" №25А

В комплекса на "Мегацентър Интерком Груп" - Западна Промишлена Зона

 

тел: 052/727 026, 0893 455 604

Имейл адрес: ametist@ametist.bg

Работно време:

Понеделник - Петък: 8:00 - 16:00 ч.

 

 

                                                    Бургас

 

 

8000 Бургас маг. бул "Мария Луиза" №33Б

 

тел: 056/817 010, 0895 455 049

Имейл адрес: ametist@ametist.bg

Работно време:

Понеделник - Петък: 8:00 - 17:00 ч.

 

 

                                               Шумен


 

9700 Шумен маг. бул "Симеон Велики" №46Б

 

тел: 054/800 637, 0895 455 051

Имейл адрес: ametist@ametist.bg

Работно време:

Понеделник - Петък: 8:00 - 17:00 ч.

 

 

                                                       София

 

  

 

1000 София маг. ул. "Марагидик" №62  

 

тел: 02/850 4107, 0895 455 050

Имейл адрес: ametist@ametist.bg

Работно време:

Понеделник - Петък: 8:00 - 17:00 ч.

Всички права запазени © 2021 Shop.Ametist.bg Дизайн и поддръжка Дот Медиа