Български | English

За запитвания: 052 / 620 793

ESAB - електроди, тел, флюс

Самозащитен тръбен тел Coreshield 15 ф 0.8 / Coreshield 8 ф1.6 ESAB
Самозащитен тръбен тел Coreshield 15 ESAB

ESAB Coreshield 15 и Coreshield 8 са самозащитни тръбени телове с диаметър съответно 0.8мм и 1.6мм, работят без защитен газ, задължително изискват права полярност. Флюсовата сърцевина формира шлака за предпазване и формиране на шева. Дава възможност за използване на заваръчния апарат за работа в полеви условия, при неблагоприятни атмосферни влиания, без да се използва бутилка с газ. Дава възможност за по-добро качество и по-голяма икономичност при заваряването.


Coreshield 15 ф 0.8 ролка 4.5кг.

Coreshield 8 ф 1.6  ролка 11 кг.

http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=133499